Stockton Half Mile 6 17 18 Lodi MC - CHECKEREDFLAGPHOTOS